பக்கங்கள்

சனி, 18 ஜூலை, 2015

மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி

                             சேலம் ஏற்காடு ஏரி எதிரில் மூலிகை மன்னன்                                                                                 செ.ர.பார்த்தசாரதி-7.12.14


சேலம் ஏற்காடு அருவி அருகில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி-7.12.14

தஞ்சை -  பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக் கழக வளாகத்திலுள்ள முள்ளில்லா மூங்கில் தோட்டத்தில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி- 2.12.2013
தஞ்சை -  பெரியகோயில் வளாகத்திலுள்ள வன்னி மரத்தின்  அருகில் மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி- 2.12.2013


                சேலம் ஏற்காடு தாவரவியல் பூங்காவில் காப்பி செடி முன் 
                             மூலிகை மன்னன் செ.ர.பார்த்தசாரதி-6.6.2008


             சேலம் ஏற்காடு தாவரவியல் பூங்காவில்  மூலிகை மன்னன்                                                                   செ.ர.பார்த்தசாரதி-6.6.2008

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக